بازدید کننده محترم:
با تشکر از شما ، لازم به ذکر است آدرس جدید سایت اداره کل هواشناسی مازندران

www.mazmet.ir

می باشد لذا خواهشمند است از سایت جدید استفاده نمایید .
ضمنا این اداره کل از نظرات ، انتقادات و پیشنهادهای شما عزیزان
در مورد سایت جدید استقبال می نماید

این صفحه بصورت خودکار پس از ثانیه وارد سایت جدید می شود.